SCOTSMAN STD MODEL

Scotsman 941
 Scotsman 941.jpg  Scotsman 941.jpg2.jpg
Scotsman 942
 Scotsman942.jpg  Scotsman942.jpg2.jpg
Scotsman 944
Scotsman 944.jpg   Scotsman 944.jpg2.jpg
Scotsman 945
 Scotsman 945.jpg  Scotsman 945.jpg2.jpg
Scotsman 946
 Scotsman 946.jpg  Scotsman 946.jpg2.jpg

SCOTSMAN PROTOTYPE

Scotsman 941 Snowing Back Made f
 Scotsman 941 Snowing back made for.jpg  Scotsman 941 Snowing back made for.jpg2.jpg  
Scotsman 941 Made for M.Jordan
 Scotsman 941 made for M.Jordan...jpg    
Scotsman 941 Prototype Only 100
 Scotsman 941 prototype only 100 made.jpg  Scotsman 941 prototype only 100 made.jpg2.jpg  
Scotsman 942 White Letter with
 Scotsman 942 white letter with T.jpg  Scotsman 942 white letter with T.jpg2.jpg  
Scotsman 944 Head with Welded Neck
 Scotsman 944 Head with welded neck.jpg    
Scotsman 944 Welded Neck Black Pearl
 Scotsman 944 welded neck blackpearl.jpg  Scotsman 944 welded neck blackpearl.jpg2.jpg  Scotsman 944 welded neck blackpearl.jpg3.jpg
Scotsman 946 5 Point Crown on Back
 Scotsman 946 5 pointcrown on ba.jpg    
Scotsman 946 Head Red Letter with
 Scotsman 946 Head Red letter wit.jpg  Scotsman 946 Head Red letter wit.jpg2.jpg  
Scotsman 946 Head with Welded Cl
 Scotsman 946 Head with welded Cl.jpg2.jpg  Scotsman 946 Head with welded Cl.jpg  
Scotsman 946 Head with Welded Cl
 Scotsman 946 Head with welded Clo.jpg  Scotsman 946 Head with welded Clo.jpg2.jpg  
Scotsman 946 for N.fald Initial
 Scotsman 946 for N.fald initial.jpg  Scotsman 946 for N.fald initial.jpg2.jpg